کارگزاری آبان
1399/11/15
10:46
📈برقی ها امروز با افت قیمت همراه اند.#ونيرو, #بمپنا و #بزاگرس نمادهای پر عرضه ی گروه اند.#بگيلان, #آبادا, #بجهرم و #بكهنوج با گرایشی منفی متعادل اند.

📈برقی ها امروز با افت قیمت همراه اند.#ونیرو, #بمپنا و #بزاگرس نمادهای پر عرضه ی گروه اند.#بگیلان, #آبادا, #بجهرم و #بکهنوج با گرایشی منفی متعادل اند.


انتهای خبر

0
0