نوآوران امین
1401/03/04
09:31
تولید مواد اولیه داروئی البرز بالک (#دبالک) گزارش #فعالیت_ماهانه (#اردیبهشت_۱۴۰۱) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ سال مالی منتهی به: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰...

تولید مواد اولیه داروئی البرز بالک (#دبالک)گزارش #فعالیت_ماهانه (#اردیبهشت_۱۴۰۱) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱سال مالی منتهی به: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰⭕️کاهش (۶.۴۹) درصدی فروش اردیبهشت ۱۴۰۱ در مقایسه با ماه گذشته


⭕️کاهش (۷.۴۲) درصدی فروش اردیبهشت ۱۴۰۱ در مقایسه با اردیبهشت ۱۴۰۰


✅رشد ۵.۴۱ درصدی فروش ۵ ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشتهتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodal

انتهای خبر

0
0