دنیای اقتصاد
1401/05/30
12:03
🟡 ماموریت ۲۰۲۳ توریسم جهانی 🏖 به رسم هرسال‌ با نزدیک شدن به روز جهانی گردشگری، موضوعی متناسب با شرایط و موقعیت موجود در صنعت گردشگری عنوان می‌شود ...

🟡 ماموریت ۲۰۲۳ توریسم جهانی🏖 به رسم هرسال با نزدیک شدن به روز جهانی گردشگری، موضوعی متناسب با شرایط و موقعیت موجود در صنعت گردشگری عنوان می‌شود که براین اساس، سازمان جهانی گردشگری موضوع روز جهانی گردشگری ۲۰۲۲ را «بازنگری در گردشگری» به عنوان ماموریت توریسم جهانی برای ۲۰۲۳ مطرح کرده است.کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد


https://t.me/den_irhttps://b۲n.ir/d۴۴۰۶۴انتهای خبر

0
0