تحلیلگران بازار سرمایه
1399/10/09
20:51
خبر خوب دیگه دکتر احمد زاده از تبریز براشون داروی مورد نظر رو پیدا کردند و پست کردند بسیار خوشحال شدم و امیدوارم مادر دوست گرامی خبر سلامتیشو بشنویم💚

خبر خوب دیگه دکتر احمد زاده از تبریز براشون داروی مورد نظر رو پیدا کردند و پست کردند بسیار خوشحال شدم و امیدوارم مادر دوست گرامی خبر سلامتیشو بشنویم💚انتهای خبر

0
0