بهنام صمدی
1399/08/12
18:08
رئیس پژوهشکده اقتصادی وزارت اقتصاد: پیشنهاد شده است سقف نرخ سود سپرده‌های بانکی به ۱۵ درصد کاهش پیدا کند تا پول‌ها به سمت سرمایه‌گذاری حرکت کنند زی...

رییس پژوهشکده اقتصادی وزارت اقتصاد:


پیشنهاد شده است سقف نرخ سود سپرده‌های بانکی به ۱۵ درصد کاهش پیدا کند تا پول‌ها به سمت سرمایه‌گذاری حرکت کنند زیرا طبق آمار نرخ تشکیل سرمایه ثابت در ۱۰ سال گذشته فقط ۴ سال مثبت بوده است.


@BehnamSamadi_irانتهای خبر

0
0