کانال کدال
1400/11/27
21:45
صنعت متحول شده بورسی ایران کدام است؟ #ستران #سپاها #سشرق #سدور #سفارس #سیدکو #سفانو ✅یکی از صنایعی که طی دو سال گذشته از نظر سودآوری به شدت متحو...

صنعت متحول شده بورسی ایران کدام است؟#ستران #سپاها #سشرق #سدور #سفارس #سیدکو #سفانو✅یکی از صنایعی که طی دو سال گذشته از نظر سودآوری به شدت متحول شده، صنعت سیمان می باشد. در حالی که در سالهای ۹۴ تا ۹۷ اکثر شرکت های سیمانی با حاشیه های سود بسیار پایینی فعالیت می کردند و سود خالص بسیار اندکی داشتند، هم اکنون یکی از سودآورترین صنایع شناخته می شوند.✅حاشیه سود ناخالص این صنعت طی دو سال گذشته به شدت افزایش یافته و در بیشتر نمادهای این گروه حاشیه سود ناخالص شرکت ها بیش از ۴۰ درصد می باشد.✅یکی از مهم ترین دلایل این تحول افزایش نرخ های سیمان طی دو سال گذشته می باشد. در صورتی که طرح مسکن ملی راه اندازی شود، می توان شاهد تداوم و همچنین افزایش مناسب سودآوری سیمانی ها باشیم.⁉️در این بین کدام نماد بیشترین پتانسیل رشد و افزایش سودآوری را دارد؟ ما به شما خواهیم گفت⁉️

انتهای خبر

0
0