سهام سودآور
1399/09/23
08:26
ورود قوه قضاییه به بازار بورس موجب افزایش اعتماد مردم می شود میرسلیم عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس: با دستور و اقدام سریع رئیس قوه قضاییه در زمینه بورس...

ورود قوه قضاییه به بازار بورس موجب افزایش اعتماد مردم می شودمیرسلیم عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس:


با دستور و اقدام سریع رییس قوه قضاییه در زمینه بورس، موجبات افزایش اعتماد مردم و جلوگیرى از تبدیل یک فرصت بسیار مهم و ارزشمند به یک تهدید، فراهم می‌شود.انتهای خبر

0
0