بولتن اقتصادی
1399/10/05
11:55
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی قیمت محصولات لبنی را افزایش می‌دهد ▫️محمد فربد، عضوهیات مدیره انجمن صنایع فرآورده های لبنی: اگر ارز تک نرخی شود دیگر علوفه ۴۲۰...

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی قیمت محصولات لبنی را افزایش می‌دهد▫️محمد فربد، عضوهیات مدیره انجمن صنایع فرآورده های لبنی: اگر ارز تک نرخی شود دیگر علوفه ۴۲۰۰ تومانی به دست دامدار نمی رسد، قیمت شیرخام بالا می رود، قیمت چربی نیز به تبع آن افزایش می یابد و در نتیجه قیمت محصولات لبنی هم افزایش خواهد یافت.

انتهای خبر

0
0