بورس۲۴
1400/10/29
13:15
«برکت» از علت تغییر سود گفت

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت گروه دارویی برکت اعلام داشت علت افزایش زیان شرکت اصلی، کاهش درآمد سود سپرده بانکی و اوراق مشارکت و افزایش هزینه های اداری تشکیلاتی مربوط به افزایش حقوق و دستمزد می باشد.

«برکت» از علت تغییر سود گفت

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت گروه دارویی برکت اعلام داشت علت افزایش زیان شرکت اصلی، کاهش درآمد سود سپرده بانکی و اوراق مشارکت و افزایش هزینه های اداری تشکیلاتی مربوط به افزایش حقوق و دستمزد می باشد.

برکت
انتهای خبر

0
0