تحلیل برای سود
1401/03/09
12:43
🗒لیست سهم هایی که برای سرخطی فردا مناسب هستند : ✅ تفارس ✅ فغدیر ✅ غچین ✅ قثابت

🗒لیست سهم هایی که برای سرخطی فردا مناسب هستند :✅ تفارس


✅ فغدیر


✅ غچین


✅ قثابت

انتهای خبر

0
0