کارگزاری آبان
1399/11/14
09:42
📈فراورده های نفتی نیز با فشار فروش همراه اند.#شپنا٬ #شتران٬ #شبندر٬ #شبريز و #شاوان نمادهای پر عرضه ی گروه اند.#شبهرن٬ #ونفت٬ #شپاس و #شراز با گرای...

📈فراورده های نفتی نیز با فشار فروش همراه اند.#شپنا٬ #شتران٬ #شبندر٬ #شبریز و #شاوان نمادهای پر عرضه ی گروه اند.#شبهرن٬ #ونفت٬ #شپاس و #شراز با گرایشی منفی متعال داد و ستد .#شسپا و #شنفت مثبت و متعادل اند.


انتهای خبر

0
0