بورس۲۴
1400/10/28
13:24
سیمان ممتازان کرمان ۱۶۱۴ ریال سود ساخت

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴ ،شرکت سیمان ممتازان کرمان گزارش عملکرد۹ ماهه منتهی به آذر خود را منتشر کرد که بر اساس آن برای هر سهم ۱۶۱۴ ریال سود محقق کرد.

سیمان ممتازان کرمان 1614 ریال سود ساخت

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ،شرکت سیمان ممتازان کرمان در ۹ ماهه منتهی به آذر با رشد ۲۰ درصدی سود همراه بود و برای هر سهم ۱۶۱۴ ریال سود محقق کرد. سود ناخالص با افزایش ۴۶ درصدی به ۲۲۱ میلیارد تومان و سود خالص به ۱۶۱ میلیارد تومان رسید.سم
انتهای خبر

0
0