بتاسهم
1399/11/14
08:35
#دقاضی و پیش بینی سود پیرو نامه معاونت نظارت بر بورس و با عنایت به پیگیرهای صورت گرفته توسط سهامداران و نهادهای نظارتی مبنی بر درخواست انتشار پیش ...

#دقاضی و پیش بینی سود


پیرو نامه معاونت نظارت بر بورس و با عنایت به پیگیرهای صورت گرفته توسط سهامداران و نهادهای نظارتی مبنی بر درخواست انتشار پیش بینی سود خالص شرکت به اطلاع میرساند سود خالص شرکت در سال جاری مبلغ ۲،۴۰۵،۲۴۲ میلیون ریال بوده و همچنین پیش بینی درآمد هر سهم (بر مبنای سرمایه ۴۰۵ میلیارد ریال)در سال مزبور به مبلغ ۵،۹۳۹ ریال میباشد.انتهای خبر

0
0