کدال۳۶۰
1399/08/28
12:34
#گنگین آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه آگهی ثبت #تصمیمات_مجمع عمومی عادی بطور #فوق_العاده #دوره_12_ماهه منتهی به 1399/09/30 شرکت اقتصادی نگین گ...

#گنگین


آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانهآگهی ثبت #تصمیمات_مجمع عمومی عادی بطور #فوق_العاده #دوره_۱۲_ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان با فایل های پیوست منتشر شد۱۳۹۹-۰۸-۲۸ ۱۲:۳۴:۵۲ (۶۹۳۵۶۸)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0