بتاسهم
1399/09/04
20:12
#فاذر یک قرارداد با پتروشیمی کرمانشاه منعقد کرده 1833 میلیارد ریال خرید Water Tube Boiler & Steam Plant 2*75T/H شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه

#فاذر یک قرارداد با پتروشیمی کرمانشاه منعقد کرده ۱۸۳۳ میلیارد ریال


خرید Water Tube Boiler & Steam Plant ۲*۷۵T/H شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاهانتهای خبر

0
0