موج مثبت Positive Wave
1399/08/12
11:13
مسیر و کانال صعودی #دلار هم مشخصه، #کف_دلار با این حجم نقدینگی محدوده 22-24 هزار تومان است.

مسیر و کانال صعودی #دلار هم مشخصه، #کف_دلار با این حجم نقدینگی محدوده ۲۲-۲۴ هزار تومان است.


انتهای خبر

0
0