نوآوران امین
1401/03/05
14:12
ریل پرداز سیر (#حریل) گزارش #فعالیت_ماهانه (#اردیبهشت_۱۴۰۱) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ سال مالی منتهی به: ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ ⭕️ درآمد شناسایی ش...

ریل پرداز سیر (#حریل)گزارش #فعالیت_ماهانه (#اردیبهشت_۱۴۰۱) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱سال مالی منتهی به: ۱۴۰۱/۱۲/۲۹⭕️ درآمد شناسایی شده طی دوره یک ماه ۱۴۰۱/۰۲/۳۱، (۸) درصد پایینتر از متوسط درآمد شناسایی شده طی ۱ ماه گذشته بوده است.


✅ متوسط درآمد ماهیانه شناسایی شده طی ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ بالغ بر ۳۵۲,۰۰۰ میلیون ریال بوده، درحالی که متوسط درآمد ماهیانه شناسایی شده طی ۱۲ ماهه سال گذشته بالغ ۴۱۶,۸۶۱ میلیون ریال بوده ایست.


⏹ درآمد شناسایی شده طی دوره ۱ ماهه ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ بالغ بر ۳۳۶,۵۱۲ میلیون ریال می باشد.


⏹ جمع درآمد شناسایی شده ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ بالغ بر ۷۰۴,۰۰۰ میلیون ریال میباشد.تحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodal

انتهای خبر

0
0