بهنام صمدی
1399/08/25
00:09
آنرا که حساب پاک است از محاسبه چه باک است 😉 🔹کدبورسی، حساب بانکی، محتواهای کانال‌های شخصی و خبری من مشخص هست 🔹تکلیف کانال‌های هتاک هم به زودی مش...

آنرا که حساب پاک است از محاسبه چه باک است 😉🔹کدبورسی، حساب بانکی، محتواهای کانال‌های شخصی و خبری من مشخص هست🔹تکلیف کانال‌های هتاک هم به زودی مشخص خواهد شد🔹کانال‌هایی که با شماره‌های خارج از کشور ساخته شدند و جو بازار سرمایه رو بهم ریختند!🔹بزودی با ورود دستگاه‌های امنیتی و قضایی به این مساله مشخص خواهد شد چه کسانی دلسوز واقعی بازار هستند


@BehnamSamadi_irانتهای خبر

0
0