کدال۳۶۰
1401/03/24
09:34
#خمحور معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت توليد محور خودرو - نماد: خمحور 1401-03-24 09:34:45 (8...

#خمحور


معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیرهمعرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت تولید محور خودرو - نماد: خمحور۱۴۰۱-۰۳-۲۴ ۰۹:۳۴:۴۵ (۸۹۶۵۰۹)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0