بهنام صمدی
1401/03/04
10:51
از امروز مبنای محاسبه ارزش گمرکی از ۴۲۰۰ به ETS تغییر کرد همین مصوبه ۱۵ تا ۲۰ درصد تورم ایجاد میکنه @BehnamSamadi_ir

از امروز مبنای محاسبه ارزش گمرکی از ۴۲۰۰ به ETS تغییر کرد


همین مصوبه ۱۵ تا ۲۰ درصد تورم ایجاد میکنه


@BehnamSamadi_irدانلود
انتهای خبر

0
0