بورس۳۶۵
1400/05/29
21:16
#قجام در 12 ماهه 822 ریال زیان داشت. در مدت مشابه سال قبل رقم 1252 تومان سود محقق کرده بود .. 116% درصد کاهش نسبت به دوره گذشته...

#قجام در ۱۲ ماهه ۸۲۲ ریال زیان داشت. در مدت مشابه سال قبل رقم ۱۲۵۲ تومان سود محقق کرده بود ..


۱۱۶٪ درصد کاهش نسبت به دوره گذشته...انتهای خبر

0
0