کانال کدال
1399/09/30
11:26
📊 نماد : بالبر 📑 موضوع:آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/06/31 🏭 شرکت: کابل البرز 📍زمان و محل برگزاری مج...

📊 نماد : بالبر📑 موضوع:آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱🏭 شرکت: کابل البرز📍 زمان و محل برگزاری مجمع عمومی : ساعت ۱۴:۰۰ روز چهار شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس وب سایت شرکت www.alborzcable.ir برگزار میگردد .📝 دستور جلسه : استماع گزارش هییت مدیره و بازرس قانونی.


تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱


انتخاب حسابرس و بازرس قانونی


انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار


انتخاب اعضای هییت‌مدیره


تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هییت مدیره


تعیین پاداش هییت مدیره🔖 نحوه دریافت برگ حضور در جلسه : از طریق وبسایت شرکت کابل البرز www.alborzcable.ir جلسه به صورت مجازی برگزار خواهد شد .👤 دعوت کننده از مجمع: هییت مدیره شرکت کابل البرز📋 مشاهده اطلاعیه📥 دریافت اطلاعیه ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ #بالبر #آگهی_مجمع ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 📆 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ ۱۱:۰۳:۰۳ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ کانال کدال⬇️⬇️ 🆔:

انتهای خبر

0
0