کدال۳۶۰
1399/08/12
14:25
#وثنو گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره 12 ماهه گزارش فعالیت هیئت مدیره #دوره_12_ماهه منتهی به 1399/06/31 شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین با فایل های پی...

#وثنو


گزارش فعالیت هییت مدیره دوره ۱۲ ماههگزارش فعالیت هییت مدیره #دوره_۱۲_ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین با فایل های پیوست منتشر شد۱۳۹۹-۰۸-۱۲ ۱۴:۲۵:۰۰ (۶۸۸۵۳۰)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0