مستر بورس
1399/08/18
11:11
#نفت احتمالا شاهد رشد خواهیم بود اما نه انچنان رضایت بخش @Mr1bourse

#نفت احتمالا شاهد رشد خواهیم بود اما نه انچنان رضایت بخش


@Mr۱bourseانتهای خبر

0
0