تحلیل برای سود
1400/10/10
17:56
بانک بریتانیایی به اشتباه ۱۷۵ میلیون دلار در روز کریسمس به حساب مشتریانش واریز کرد ▫️بانک سانتاندر در بریتانیا، روز کریسمس با پرداخت اشتباهی ۱۷۵ م...

بانک بریتانیایی به اشتباه ۱۷۵ میلیون دلار در روز کریسمس به حساب مشتریانش واریز کرد▫️بانک سانتاندر در بریتانیا، روز کریسمس با پرداخت اشتباهی ۱۷۵ میلیون دلار به حساب مشتریان هرچند به صورت موقت به آنها روحیه داد.

انتهای خبر

0
0