بورس۲۴
1400/10/15
17:06
«فروژ» از هزینه های انرژی گفت

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت صنایع فرو آلیاژ ایران در خصوص هزینه حامل های انرژی شفاف سازی کرد.

انتهای خبر

0
0