آواتحلیل
1400/09/07
08:50
#بررسی_گزارش_کدال #شخارک ✅ شرکت پتروشیمی خارک در ماه آبان با افت 30 درصدی نسبت به مهر، 550 میلیارد تومان درآمد فروش کسب کرد. متوسط درآمد فروش ماها...

#بررسی_گزارش_کدال #شخارک✅ شرکت پتروشیمی خارک در ماه آبان با افت ۳۰ درصدی نسبت به مهر، ۵۵۰ میلیارد تومان درآمد فروش کسب کرد. متوسط درآمد فروش ماهانه شرکت در ۷ ماه گذشته سال برابر با ۷۱۲ میلیارد تومان بوده است.✅ فروش شرکت در دوره ۸ ماهه منتهی به آبان سال جاری برابر با ۵۵۶۴ میلیارد تومان می باشد که از این حیث رشد ۱۲۰ درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته نشان می دهد.✅ شخارک در آبان ۳۵ هزار تن گوگرد و ۲۵ هزار تن پنتان به فروش رساند. شرکت در مهر ۲۵ هزار تن بوتان و ۱۹ هزار تن پروپان به فروش رسانده بود. نرخ فروش گوگرد و پنتان شرکت در این ماه به ترتیب برابر با ۴.۳ و ۱۶ میلیون تومان در هر تن بوده است که نسبت به میانگین ۷ ماه گذشته به ترتیب ۳۹ و ۳۵ درصد افزایش نشان می دهد.📉 آخرین قیمت سهم ۵۰۸۵ تومان بوده و در یک ماه اخیر ۱۳ درصد افت ارزش داشته است.انتهای خبر

0
0