نوآوران امین
1399/09/30
21:28
بین المللی توسعه ساختمان(#ثاخت) صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی نشده) ✅ افزایش 156 درصدی درآمدهای عملیاتی 12 ماهه 139...

بین المللی توسعه ساختمان(#ثاخت)


صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)✅ افزایش ۱۵۶ درصدی درآمدهای عملیاتی ۱۲ ماهه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۴۴۹,۸۲۲ میلیون ریال به مبلغ ۱,۱۵۲,۰۷۳ میلیون ریال رسیده است)


✅افزایش ۱۱۶ درصدی سود خالص ۱۲ ماهه ۱۳۹۹ و تحقق سود ۱۲ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0