نوآوران امین
1399/10/29
13:07
آذریت(#ساذری) اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 9 ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده) ✅ افزایش 1839 درصدی درآمدهای عملیاتی 9 ماهه 13...

آذریت(#ساذری)


اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)✅ افزایش ۱۸۳۹ درصدی درآمدهای عملیاتی ۹ ماهه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۶۱۴ میلیون ریال به مبلغ ۱۱,۹۰۸ میلیون ریال رسیده است)


⭕️کاهش ۰ درصدی سود خالص ۹ ماهه ۱۳۹۹ و تحقق سود ۷ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0