خالص ارزش دارایی - NAV Stock
1401/02/11
20:40
شرکت س. صنایع پتروشیمی | #وپترو | 📆 1401/02/11 🔹خالص ارزش روز دارایی ها : 🔹NAV: 23,857 🔸قیمت پایانی سهم در بازار : 🔸PRICE: 11,620 ♦️قیمت ...

شرکت س. صنایع پتروشیمی | #وپترو |📆 ۱۴۰۱/۰۲/۱۱🔹خالص ارزش روز دارایی ها :🔹NAV: ۲۳,۸۵۷🔸قیمت پایانی سهم در بازار :🔸PRICE: ۱۱,۶۲۰
♦️قیمت بر خالص ارزش روز دارایی ها :♦️P/NAV: ٪۴۹➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖


کانال اختصاصی NAV جهت عضویت 👇ID:

انتهای خبر

0
0