بورس۲۴
1399/08/25
00:00
تصویب افزایش سرمایه «غمینو» در مجمع

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت صنایع غذایی مینو شرق امروز برگزار شد.

انتهای خبر

0
0