پارسیس تحلیل
1399/10/28
21:45
#فخوز #بنیادی #EPS برآورد سود شرکتها با فرض کاهش نرخ دلار به کمتر از ۲۰ هزار تومان بخش اول: فولاد خوزستان شرکت فولاد خوزستان با نماد #فخوز در ...

#فخوز #بنیادی #EPSبرآورد سود شرکتها با فرض کاهش نرخ دلار به کمتر از ۲۰ هزار تومانبخش اول: فولاد خوزستان
شرکت فولاد خوزستان با نماد #فخوز در صنعت فولاد فعالیت می کند. مهمترین محصولات شرکت آهن اسفنجی و اسلب می باشد. شرکت در سال گذشته مبلغ ۱۵۸۴۱ میلیارد تومان فروش داشته و در نهایت به سود ۳۳۴۰ میلیارد تومانی (۶۷ تومان به ازای هر سهم) دست یافته است.شرکت در عملکرد ۶ ماهه خود با فروش ۱۱۲۱۲ میلیارد تومانی به سود ۳۶۲۶ میلیارد تومانی (۷۳ تومان به ازای هر سهم) دست یافته است.همچنین در حال حاضر و تا پایان آذر مجموع فروش شرکت ۲۰۸۸۰ میلیارد تومان است.پیش بینی سود شرکت برای سال های مالی ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰:✅ برای سال مالی ۱۳۹۹ با فرض فروش با شمش ۵۰۰ دلاری و دلار ۲۳ هزار تومان در ۳ ماه پایانی سال، توانایی سود سازی در محدوده ۲۴۰ تا ۲۶۰ تومان به ازای هر سهم را دارد.✅ برای سال مالی ۱۴۰۰ با فرض شمش ۴۵۰ دلاری و دلار ۲۰ هزار تومان و رشد ۲۰۰ درصدی انرژی، شرکت توانایی سود سازی در محدوده ۲۲۰ تا ۲۴۰ تومان به ازای هر سهم را دارد.❇️❇️ اما با فرض اینکه دلار در سال آینده به طور میانگین ۱۷ هزار تومان باشد، با شمش ۴۵۰ دلاری (شمش در حال حاضر حدود ۶۰۰ دلار است) شرکت قابلیت برآورد ۱۸۰ تا ۲۰۰ تومان سود دارد. (سناریو بسیار محتاطانه )⛔️⛔️ این برآورد نشان میدهد که با تمام مفروضات محتاطانه، در حال حاضر شرکت با پی بر ای تحلیلی فخوز بین ۴ تا ۶ می باشد.
تهیه شده: کانال تحلیلی پارسیس با همکاری کارگزاری کارآفرین

انتهای خبر

0
0