بلومبرگ فارسی
1399/08/18
11:02
🔴 جو بایدن در ایالت دلاور: ما باید روح آمریکا را احیا کنیم بایدن گفت: «اکنون وقت آن رسیده است که دوطرف دوباره به یکدیگر گوش دهیم. برای پیشرفت ما...

🔴 جو بایدن در ایالت دلاور: ما باید روح آمریکا را احیا کنیمبایدن گفت: «اکنون وقت آن رسیده است که دوطرف دوباره به یکدیگر گوش دهیم. برای پیشرفت ما نباید با مخالفان خود به گونه ای رفتار کنیم که گویی آنان دشمنان ما هستند. آنها دشمنان ما نیستند، آنها مردم آمریکا هستند».جو بایدن با تاکید بر لزوم احیای روح آمریکا گفت:


«کشور ما بر پایه پیکاری همیشگی میان فرشتگان نیکوتر ما و تاریک ترین انگیزه های ما شکل گرفته است… اکنون زمان آن است که فرشتگان نیکوتر ما مستولی شوند. امشب کل جهان نظاره گر آمریکاست و من باور دارم که در بهترین حالت، آمریکا به مثابه یک چراغ راهنما برای جهان است. ما نه تنها برحسب مدل قدرت خود بلکه بر اساس قدرت خود به مثابه یک الگو هدایت و رهبری خواهیم کرد».☑️


بلومبرگ فارسی✔️انتهای خبر

0
0