بورس۲۴
1401/04/01
23:06
افت ۶۲۳۳ واحدی شاخص کل

شاخص هم وزن هم امروز ۲۷ صدم درصد افت کرد اقبال مجدد خریداران به نمادهای گروه خودرو تشکیل صف خرید در برخی از سهم های مورد توجه گروه خودرو...

افت 6233 واحدی شاخص کل

بورس ۲۴: شاخص کل بورس تهران امروز ۶۲۳۳ واحد افت کرد.


این افت معادل ۴ دهم درصد است. شاخص هم وزن هم امروز ۲۷ صدم درصد افت کرد.


امروز مجددا نمادهای گروه خودرو با اقبال خریداران مواجه شدند و حتی برخی از سهم های مورد توجه این گروه صف خرید هم تشکیل دادند. اما نمادهای گروه فلزات اساسی که وزن بیشتری در نوسانات شاخص کل دارند افت قیمت داشتند و موجب افت شاخص کل شدند. پتروشیمی ها هم در افت امروز شاخص کل اثر پررنگی داشتند.


ارزش معاملات امروز بورس تهران ۴۶۰۰ میلیارد تومان بود و در فرابورس هم ۳۹۰۰ میلیارد تومان معامله انجام شد.

انتهای خبر

0
0