کارگزاری آبان
1401/06/01
07:45
📊#پارس اطلاعیه 1401/05/31 *پتروشیمی پارس* افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - تعمیرات اساسی واحدهای اتیل بنزن و استایرن منومر- گروه ب) ...

📊#پارس


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۵/۳۱


*پتروشیمی پارس*


افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - تعمیرات اساسی واحدهای اتیل بنزن و استایرن منومر- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹


شرح رویداد:به استحضار می رساند واحدهای اتیل بنزن و استایرن منومر شرکت پتروشیمی پارس از تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ به مدت ۴۵ روز به علت تعمیرات اساسی توقف خواهند داشت. شایان ذکر است واحد استحصال اتان این شرکت در مدار تولید می باشد.
انتهای خبر

0
0