سهامیاب - آموزش بورس
1399/10/29
08:20
#سیمان ✍️ در گروه سیمانی، باید به سراغ سهم‌های بنیادی بود. رسیدن گزارش 9 ماهه می‌تواند محرکی برای برخی از نمادها باشد. از طرف دیگر بحث افزایش سرما...

#سیمان✍️ در گروه سیمانی، باید به سراغ سهم‌های بنیادی بود. رسیدن گزارش ۹ ماهه می‌تواند محرکی برای برخی از نمادها باشد. از طرف دیگر بحث افزایش سرمایه را در سیمانی‌ها باید مدنظر داشت. در این گروه نمادهای نظیر #سیتا #سفارس #سخوز #سفانو و #ساروم گزینه‌های مطمین‌تری برای سرمایه‌گذاری محسوب می‌شوند.انتهای خبر

0
0