بولتن اقتصادی
1400/05/24
17:24
تخلف «دژپسند» در انتصاب رئیس سازمان بورس محرز است ▫️ احمد علیرضا یگی، نماینده مردم تبریز در مجلس در گفتگو با مهر: اصل ۱۴۱ قانون اساسی ناظر به این ...

تخلف «دژپسند» در انتصاب رئیس سازمان بورس محرز است▫️ احمد علیرضا یگی، نماینده مردم تبریز در مجلس در گفتگو با مهر: اصل ۱۴۱ قانون اساسی ناظر به این مسئله است که که مقامات و کارمندان دولت نمی‌توانند بیش از یک شغل داشته باشند.


▫️ قانون بازار اوراق جمهوری اسلامی ایران درآذرماه سال ۱۳۸۴ توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و به تائید شورای محترم نگهبان قانون اساسی رسیده است. ذکر این نکته از این جهت واجد اهمیت است که قانون مذکور مغایرتی با قانون اساسی از جمله اصل ۱۴۱ ندارد.


▫️ همانگونه که در مصاحبه یکی از اعضای شورای عالی بورس ذکر شده رئیس فعلی سازمان، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی است که دانشگاه مذکور نیز دانشگاهی دولتی است.

انتهای خبر

0
0