نوآوران امین
1399/09/19
18:24
تامین سرمایه امین(#تامین سرمایه امین) صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی شده) ✅ افزایش 46 درصدی درآمدهای عملیاتی 12 ماهه...

تامین سرمایه امین(#تامین سرمایه امین)


صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)✅ افزایش ۴۶ درصدی درآمدهای عملیاتی ۱۲ ماهه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۳,۷۲۰,۳۸۳ میلیون ریال به مبلغ ۵,۴۴۶,۵۴۴ میلیون ریال رسیده است)


✅افزایش ۷۰ درصدی سود خالص ۱۲ ماهه ۱۳۹۹ و تحقق سود ۶۰۲ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0