کدال۳۶۰
1400/09/03
22:19
#وسخراش #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1400/07/30(اصلاحیه) ▪ شرکت سرمایه گذاری استان خراسان شمالی طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1400/07/30...

#وسخراش


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰(اصلاحیه)▪ شرکت سرمایه گذاری استان خراسان شمالی طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ از محل واگذاری سهام درآمدی حاصل نکرده است.▪ وسخراش با سرمایه ثبت شده ۶۸,۵۸۴,۹۴۹ میلیون ریال طی عملکرد ۱ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ از محل سود سهام محقق شده ۷۷۲,۵۵۱ میلیون ریال درآمد داشته است.
▪️ شرکت در انتهای مهر ماه چندین شرکت با بهای تمام شده ۷۳,۹۶۵,۲۶۳ میلیون ریال در پرتفوی بورسی خود داشته که با رشد ۳٪ به مبلغ ۷۶,۲۴۲,۶۳۴ میلیون ریال رسیده است.۱۴۰۰-۰۹-۰۳ ۲۲:۱۹:۵۷ (۸۱۲۵۵۸)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0