پایگاه خبری انتخاب
1399/10/28
01:13
خبرنگار وال استریت ژورنال: بایدن در روز تحلیف، فرمان مهاجرتی ترامپ علیه چندین کشور مسلمان از جمله ایران را لغو می کند/انتخاب @Entekhab_ir

خبرنگار وال استریت ژورنال: بایدن در روز تحلیف، فرمان مهاجرتی ترامپ علیه چندین کشور مسلمان از جمله ایران را لغو می کند/انتخاب



@Entekhab_ir

انتهای خبر

0
0