کارگزاری آبان
1400/04/13
07:59
📊#وپترو اطلاعیه 1400/04/12 *سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي* 12ماهه منتهی به 1400/02/31 (حسابرسی نشده) مبلغ 2,555 ريال سود به ازای هر سهم محقق نمود. 17...

📊#وپترو


اطلاعیه ۱۴۰۰/۰۴/۱۲


*سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی*


۱۲ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ (حسابرسی نشده) مبلغ ۲,۵۵۵ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود.


۱۷۹ درصد افزایش سود نسبت به سال مالی۹۸
انتهای خبر

0
0