پایگاه خبری انتخاب
1401/05/30
13:20
سخنگوی شورای نگهبان: 🔹شورا از انتشار عمومی مسائل کاندیداها منع شده 🔹ما قانون نمی‌نویسیم جزئیات در 👇 https://www.entekhab.ir/002tmc 🆔 @Entekhab_ir

سخنگوی شورای نگهبان:


🔹شورا از انتشار عمومی مسائل کاندیداها منع شده🔹ما قانون نمی‌نویسیمجزئیات در 👇


https://www.entekhab.ir/۰۰۲tmc


🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0