سهم گلچین
1401/05/30
08:04
#مجمع‌ 🔵 رنگ آبی بیانگر مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد. 🔴 رنگ قرمز بیانگر مجمع عمومی فوق العاده می باشد.

#مجمع🔵 رنگ آبی بیانگر مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.


🔴 رنگ قرمز بیانگر مجمع عمومی فوق العاده می باشد.انتهای خبر

0
0