سهام تحلیل (محمد حسین جباری)
1399/10/06
21:54
شاخص کل صرفا یک احتمال در مورد شاخص میشه یک سناریو را در نظر گرفت که هنوز ایکس موج تموم نشده باشه با توجه به اصلاح مناسب شاخص سازها به نظر می توان...

شاخص کل


صرفا یک احتمال


در مورد شاخص میشه یک سناریو را در نظر گرفت که هنوز ایکس موج تموم نشده باشه


با توجه به اصلاح مناسب شاخص سازها به نظر می توان انتظار یک موج صعودی کلی با محوریت شاخص سازها برای کوتاه مدت در نظر گرفت


در صورتیکه این موج صعودی داشته باشیم موج سی خواهد بود و بعد میشه انتظار اصلاح کلی در بازار داشت


شاخص سازها و سهام کوچک تر


یکی دو روز آینده سهام بزرگ روی حمایت های خوبی هستند و شاید شاخص کل بتونه یه بالایی داشته باشه
در مورد سهام کوچک تر بازار یک نکته را باید در نظر گرفت سهام کوچک تر در موج پنجم هستندانتهای خبر

0
0