بتاسهم
1399/10/08
20:18
تامين سرمايه بانک مسکن هم انگار هوس بازار کرده و قصد حضور دارد ! سهم در 12ماهه به سود 655 ریالی به ازای هر سهم رسیده است و 200 میلیارد تومان سرما...

تامین سرمایه بانک مسکن هم انگار هوس بازار کرده و قصد حضور دارد ! سهم در ۱۲ماهه به سود ۶۵۵ ریالی به ازای هر سهم رسیده است و ۲۰۰ میلیارد تومان سرمایه ثبتی دارد


انتهای خبر

0
0