بولتن اقتصادی
1399/11/13
11:19
سخنگوی وزارت خارجه: بازگشت آمریکا به برجام اتوماتیک نیست 🔹ما منتظر اقدام آمریکا هستیم، همه تحریم‌هایی که بعد از روی کار آمدن ترامپ رخ داد، باید به...

سخنگوی وزارت خارجه: بازگشت آمریکا به برجام اتوماتیک نیست🔹ما منتظر اقدام آمریکا هستیم، همه تحریم‌هایی که بعد از روی کار آمدن ترامپ رخ داد، باید به صورت موثر لغو شوند و ما باید آثار رفع تحریمی را در ایران ببینیم.🔹هر زمان این اقدام را از سوی آمریکا ببینیم، متناسب با آن پاسخ خواهیم داد.🔹بازگشت آمریکا به برجام به صورت اتومات نیست، با یک امضا خارج شدند و با یک امضا نمی‌توانند وارد شوند.🔹هیچ مذاکره دوجانبه‌ای با آمریکا نه لازم است و نه در این خصوص خواهیم داشت.

انتهای خبر

0
0