آکادمی هلاکویی
1400/01/08
09:31
📌از چک کردن پولتان بر اساس اینکه چقدر به دست می آورید یا اینکه چه میزان پول دارید، دست بردارید‼️ 🔸️آن را با میزان قدرت خریدتان ارزیابی کنید. وقتی...

📌 از چک کردن پولتان بر اساس اینکه چقدر به دست می آورید یا اینکه چه میزان پول دارید، دست بردارید‼️


🔸️آن را با میزان قدرت خریدتان ارزیابی کنید. وقتی که شما بفهمید، قدرت خرید شما در طی زمان در حال کاهش است، آنگاه دلیل ضرورت روی آوردن به بیت کوین را خواهید فهمید.🌐@AcademyHalakoeiانتهای خبر

0
0