محمود رحمانی
1399/11/11
11:25
دوستان این پست ها ی ما مثل برخی کانال ها راه انداختن بخر بخر نیست ها چون اکثریت بازار مثبت و سهم های معرفی شده ی ماهم همگی صف خرید هستن و این ی...

دوستان این پست ها ی ما مثل برخی کانال هاراه انداختن بخر بخر نیست هاچون اکثریت بازار مثبت و سهم های معرفی شده ی ماهم همگی صف خرید هستن


و این یدونه منفی هست (وظیفه ی خودم میدونم چون سهم رو تحلیل کردم ازش حداقل در حد توان با گفتن نکات مثبت سهم و ماجراهای مشکوکی که در تابلو اتفاق میفته


از سهم حمایت کنماین اخلاق و خصوصیات این کانال هست از اول تاسیس از سال های قبل 🤚

انتهای خبر

0
0