ایبنا
1399/12/04
12:57
📌تغییرات نرخ تورم بر اساس دهک‌های هزینه‌ای در بهمن ۹۹ 🔸مرکز آمار ایران اعلام کرد:‌ نرخ تورم در دهک‌های مختلف هزینه‌ای در بازه ٣٢.٠ درصد برای دهک ا...

📌 تغییرات نرخ تورم بر اساس دهک‌های هزینه‌ای در بهمن ۹۹🔸مرکز آمار ایران اعلام کرد: نرخ تورم در دهک‌های مختلف هزینه‌ای در بازه ۳۲.۰ درصد برای دهک اول تا ۴۱.۳ درصد برای دهک دهم نوسان دارد.🔻بیشتر بخوانید 👇🏻🔗 http://www.ibena.ir/news/۱۲۲۳۱۸/🔻ibenanewsانتهای خبر

0
0