تحلیلگران بازار سرمایه
1399/09/03
11:19
پایان انزوای «خودرو» با احیای برجام دنیای‌اقتصاد : در‌حالی‌که نزدیک به دو سال و نیم از انزوای خودروسازی ایران و قطع ارتباط با خارجی‌ها به دلیل تحر...

پایان انزوای «خودرو» با احیای برجامدنیای‌اقتصاد : در‌حالی‌که نزدیک به دو سال و نیم از انزوای خودروسازی ایران و قطع ارتباط با خارجی‌ها به دلیل تحریم‌های آمریکا می‌گذرد، احیای احتمالی توافق هسته‌ای و برجام می‌تواند زمینه‌ساز بازگشت شرکای پیشین و حتی شرکت‌های جدید به کشور شود.https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-۳۷۱۳۷۳۴انتهای خبر

0
0